Regulamin turnieju łuczniczego
Regulamin turnieju łuczniczego:

1: turniej łuczniczy [dalej jako "turniej"] ma charakter
współzawodnictwa i zabawy w której obowiązuje zasada fair-play i
równości wszystkich startujących.

2: do turnieju mogą przystąpić wszyscy którzy spełniają następujące
warunki:

2.1: posiadać będą strój o charakterze historyczno-podobnym lub
rekonstrukcyjnym osadzony w ramach czasowych: IXw.-XVIIIw.
2.2:posiadają łuk o charakterze historycznym, historyczno podobnym lub
rekonstrukcyjnym
2.3: posiadają minimum 6 strzał, indywidualnych, rozpoznawalnych
bezwzględnie przez właściciela jako własne, w razie konieczności [np 2
podobne komplety w celu uniknięcia niepewności i pomyłek] oznaczone
przez strzelającego.[jeśli strzała będzie nierozpoznawalna w trakcie liczenia punktów, sędziowie nie biorą jej pod uwagę]
2.4: strzały "pacynki"bezpieczne- czy jak je tam zwał - sztuk minimum 4]

3: nie dopuszcza się do turnieju łuków które:
3.1: maja charakter sportowy, myśliwski, wyczynowy etc.etc [nie mają
wymiaru rekonstrukcyjnego lub historyczno podobnego]
3.2: posiadają jakiekolwiek przyrządy celownicze lub ułatwiające
celowanie [koraliki, bączki, celowniki, oznaczenia majdanu cięciwy
etc.etc] - w razie wątpliwości czy sprzęt zostanie dopuszczony do udziału - należy je rozstrzygnąć u sędziego / prowadzącego zawody minimum na 1 h przed rozpoczęciem zapisów;
w razie gdyby sędzia / prowadzący / współuczestnik zlokalizował niedopuszczalny system / przyrząd służący / wspomagający celowanie - zawodnik zostanie zdyskwalifikowany

4: turniej odbywa się w systemie dwudniowym [sobota / niedziela]

4.1: dzień pierwszy: eliminacje i 1/4 finału [8 zakwalifikowanych osób z
najwyższym wynikiem punktowym]; dzień drugi półfinał i finał
4.2: eliminacje przewidują oddanie 60 strzałów przez każdego
uczestnika w 7miu rundach; ćwierćfinał: 72 strzały w 12stu rundach;
półfinał 90 strzałów oraz finał 50 strzałów
4.3: w razie równej liczby punktów lub niewielkiej ilości
zainteresowanych ilość strzelań eliminacyjnych może zostać zwiększona
o losowo wybrane konkurencje

5: konkurencje [łącznie 14 różnych] oraz sposób ich punktowania i
prawidłowego wykonywania będą omawiane na 30 minut przed rozpoczęciem
rundy eliminacyjnej, nieobecność osób strzelających podczas omawiania
konkurencji oraz ich nieuwaga nie będą brane jako podstawa do roszczenia
sobie prawa ponownego ich omówienia, wytłumaczenia etc.etc.
5.1: do turnieju można zgłaszać się osobiście lub przez wyznaczoną
osobę w czasie 60-30minut przed rozpoczęciem strzelania
5.2:konkurencje zakładają 11 różnych typów tarcz i punktowań w
przedziale: -11 do +11 punktów za strzał
5.3: konkurencje odbywać się będą na dystansach: 20m-40m + flanki; oraz
będą zróżnicowane ruchowo, oraz czasowo [od 40 sekund do 1.20minuty] na
oddanie wyznaczonej liczby strzałów.
5.4:brak osoby w czasie wyznaczonym / przeznaczonym dla niej na oddanie
strzału oznacza uzyskanie minimalnej liczby punktów w danej konkurencji
[od -11 do 0 punktów na każdą turę konkurencji], uzasadniona
nieobecność musi zostać zgłoszona i uargumentowana podczas zapisów i
dopuszczona na zasadzie wyjątku przez prowadzącego turniej

6: zapisy puntów oraz ich wyliczanie / zliczanie odbywa się komisyjnie
przy obecności minimum 2ch osób z których pierwszą jest prowadzący
turniej / sędzia drugą zawodnik strzelający.
6.1:zapis odbywa się po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia do wiadomości
wyniku podanego przez sędziego/prowadzącego turniej, przez zawodnika i za
jego zgodą.
6.2:od zapisu wyniku [przyjętego do wiadomości, co do którego nie było
zgłaszanych na bieżąco wątpliwości przez strzelającego] nie
przysługuje odwołanie.
6.3: ktokolwiek, kto w sposób podły/przewrotny,niesprawiedliwy, rozumny
i wolny, podważałby wynik lub bezstronność sędziego lub honor lub
cześć innych zawodników lub w sposób
obraźliwy/złośliwy/przewrotny/pozbawiony ducha fair play wypowiadałby
się na temat zawodników, sędziego lub punktacji - zostanie w sposób
natychmiastowy wykluczony z grona strzelających

[sędzia/prowadzący zawody nie bierze odpowiedzialności za słowa / czyny
wymierzone w gniewie i porywczości na takim zawodniku]
Filmiki z majówki
 
Międzynarodowy Turniej Rycerski - majówka 2015

Najnowszy film z pasowania rycerskiego 1 maja 2015 r.
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 58630 odwiedzający (125036 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja