Regulamin bojówki

Nazwa Turnieju: OTWARTY PUCHAR EUROPY
Datowanie sprzętu na turniej - XIII - XV w .
Uczestnicy: do 5 zawodników z każdego kraju, kraj gospodarza turnieju do 10 zawodników.
(używamy pojęcia zawodnik, ponieważ nie wiemy czy ktos jest, chce być, będzie rycerzem)
UWAGA!!! ODBEDZIE SIE TAKZE PUCHAR DRUZYNOWY(5 os)
czas:lipiec
miejsce:Uniejów
nagrody godne Druzynowego Pucharu Europy
Zasady i dokładny termin za kilka dni

Walki:
Każdy zawodnik będzie walczył w kategorii:
1.miecz jednoręczny z tarczą
2.miecz półtoraręczny
3.miecz jednoręczny z puklerzem


Zasady

1. Dopuszczenie do walki
Do walk dopuszczone są tylko osoby pełnoletnie. Wymagane jest uzbrojenie ochronne zgodne z uzbrojeniem używanym w XIII ? XV w.O dopuszczeniu zawodnika do Turnieju, będzie decydował wyznaczony wcześniej sędzia techniczny, po przeglądzie uzbrojenia.
Od jego decyzji nie ma odwołania, w razie potrzeby można dokumentować swoje uzbrojenie materiałami historycznymi(ryciny, zdjęcia z muzeów?itd.)
Uzbrojenie takie musi zawierać:
- hełm z zasłoną - tzw. polska krata nie jest dopuszczona. Zasłona musi być opuszczona w ciągu całego starcia. Zawodnik, któremu osłona będzie swobodnie podskakiwać zostanie zdyskwalifikowany. Kapalin wymaga podbródka. Jeśli sędzia techniczny uzna że przerwa między kapalinem a podbródkiem jest zbyt duża, taki zestaw nie zostanie dopuszczony.
- osłonę szyi lepszą niż samo pikowanie. Wszelakie psie czy małpie pyski muszą mieć czepiec kolczy (wymóg także historyczny!). Goła skóra widoczna na szyi powoduje automatyczne odrzucenie zawodnika przez sędziego.
- osłony rąk, czyli na ramionach co najmniej kolczugę, osłona łokci, przedramion i rękawice.
- Korpus chroniony minimalnie przeszywanicą i kolczugą. Sam napierśnik (bez naplecznika) również wymaga kolczugi.
- osłony nóg-zgodne z datowaniem XIII-XVw.
-Całe uzbrojenie musi być spójne historycznie!!!

2.Broń:
1.Miecz jednoręczny ?krawędzie muszą mieć co najmniej 2 mm grubości,bez zadziorów, sztych zatępiony.
Waga ? nie mniej niż 1200 g.
2.Miecz długi(półtoraręczny)- krawędzie i sztych jak wyżej, waga nie mniej niż 1800 g
poniżej dowód:
http://www.albion-swords.com/swords/johnss...seum-svante.htm
Tarcza: Musi być na bazie drewna, skóry. Metalowe okucia krawędzi tarczy nie są dopuszczone. Waga dowolna. Wymiary: tarcza musi się wpisać w prostokąt o średnicy 65x75 cm
Puklerz- musi się wpisac w okrąg o śr.40 cm.
Każdy zawodnik jest sprawdzany pod tym kątem przed każdą walką.Zasady rozstrzygania pojedynków
W rundzie eliminacyjnej zawodnicy wybierają swoich przeciwników losowo, z założeniem że nie mogą walczyc ze soba zawodnicy tego samego kraju. Będą przygotowane kule z nazwiskami wszystkich startujących.Po wyciągnięciu kuli z nazwiskiem zawodnika z tego samego kraju co losujący, kula wraca do pojemnika.
Zawodnicy będą wyczytywani z wyprzedzeniem jednej walki, czyli: ?Walczą panowie A i B, przygotowują się panowie C i D?. Zawodnik ma być gotów do walki w ciągu minuty od wezwania. Jeśli po tym czasie nie stawi się na plac w pełnym rynsztunku, uznany zostaje za pokonanego.
Walka trwa 60 sekund w pierwszym etapie(eliminacje), 90 sekund w następnych. Ewentualna dogrywka trwa 30 sekund. Jeżeli po 30 sek rezultat będzie remisowy, walka trwa do pierwszego trafienia bez odpowiedzi.

Walka nie jest przerywana po trafieniu, a jedynie z powodów technicznych, lub na życzenie zawodnika.
Zawodnik sygnalizuje chęć przerwania walki poprzez uniesiene ręki. Sygnał ten nie oznacza poddania walki a jedynie przerwę techniczną. Walkę poddaje się klękając. Sędziowie muszą zapytać zawodnika, czy faktycznie poddaje walkę.
Zwycięża ten zawodnik, który zdobędzie więcej punktów. Liczą się tzw. osadzone ciosy zadane w pole trafienia. Osadzonym nazywamy trafienie zadane z zauważalną siłą, krawędzią tnącą broni. Ciosy płazem, ześlizgnięcia broni po pancerzu i bardzo lekkie ciosy nie są liczone. Cios, który przebije się przez zastawę i nadal zachowa impet, jest liczony jako trafienie. Przy obopólnym trafieniu nie zalicza się trafienia żadnemu zawodnikowi, w myśl zasady że liczy się trafienie i uniknięcie odpowiedzi a nie zastanawianie się kto otrzymał uderzenie pierwszy.
Pole trafienia: głowa, korpus, nogi od stopy wzwyż, całe ręce z wyłączeniem nadgarstków i dłoni. Kolana i łokcie są liczone jako pole trafienia.

Utrata broni jest równoznaczna jednemu trafieniu. Trzykrotna utrata broni oznacza przegranie walki.

Jeśli zawodnik zostanie przyparty do barierek walka zostanie wstrzymana i wznowiona w środku pola. Chodzi o bezpieczeństwo widzów.

Faule:
- sztychy, ciosy jelcem i głowicą.
- ciosy kantem tarczy w przeciwnika. Uderzenia płaską powierzchnią tarczy są dozwolone, ale nie punktowane. Uderzenia tarczą (też kantem) w broń lub tarczę przeciwnika są dozwolone.
- podbijanie zasłony hełmu przeciwnika.
- kopnięcia, uderzenia kolanami, pięściami.
- atak łokciem na głowę lub szyję.
- ciosy poza pole trafienia, czyli w stopę i w dłonie.
- rzuty, podcięcia, wykręcanie kończyn i inne elementy zapaśnicze, takie jak łapanie za głowę, ściąganie hełmu.

Kary:
Upomnienie ? Słowne upomnienie zawodnika, nie pociąga dalszych konsekwencji
Dyskwalifikacja ? zawodnik jest usuwany z walki i turnieju. Jego przeciwnik zostaje uznany za zwycięzcę i przechodzi dalej.

Każdy faul może oznaczać dyskwalifikację, jeżeli sędziowie uznają, że był zadany celowo.
Zdyskwalifikowany zawodnik jest usuwany z turnieju.
Jeśli któryś arbiter ma wątpliwości co do celowości faulu, walka jest przerywana i następuje narada arbitrów. Po wysłuchaniu opinii, decyzję podejmuje i ogłasza sedzia główny.

Kontuzje, rany, uszkodzenia sprzętu:
Jeśli dojdzie do kontuzji, uszkodzenia ciała lub sprzętu walka jest przerywana.
Jeśli zawodnik w wyniku kontuzji nie jest zdolny do kontynuowania walki, uznawany jest za pokonanego.
W przypadku otwartej rany zawodnik odsyłany jest do punktu medycznego. Medyk razem z sędziami decyduje o zdolności lub niezdolności do kontynuowania walki.
Uszkodzenie sprzętu ochronnego, broni lub tarczy powoduje przerwanie walki. Zawodnik ma umowne pół minuty na poprawienie lub wymianę uszkodzonego elementu.

W przypadku jakichkolwiek kwestii spornych ostateczne zdanie mają sędziowie.
Gdy pozostanie tylko 8 walczących, walki do czasu wyłonienia zwycięzcy, odbywają się z całym ceremoniałem.
(giermkowie, tarcze herbowe itd?)
Gdyby ilość walczących była nieparzysta, do następnej rundy przejdzie zawodnik wybrany losowo z rundy poprzedniej.

Arbitrzy

Jest pięciu arbitrów. Czterech od naliczania punktów (po dwóch na zawodnika) i jeden główny, prowadzący turniej.
Na arbitra głównego wybrany został Rafał Prądzyński?Hegemon?
Z każdego startującego kraju zostanie wyznaczony jeden sędzia. Jeżeli krajów tych będzie więcej niż 4, sędziowie do sędziowania poszczególnych walk, będą wyznaczani losowo.
Każdy z sędziów ma prawo przerwać walkę, jeśli widzi ku temu przyczynę. Walkę rozpoczyna i wznawia po przerwie arbiter prowadzący.
Jedna osoba jest odpowiedzialna za pilnowanie upływu czasu przed walką, w jej trakcie i podczas przerw.
Po walce sędziowie podają sędziemu głównemu punktację. Po zliczeniu punktów , sędzia główny wskazuje zwycięzcę.

Filmiki z majówki
 
Międzynarodowy Turniej Rycerski - majówka 2015

Najnowszy film z pasowania rycerskiego 1 maja 2015 r.
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 58629 odwiedzający (125031 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja