Regulamin łuczniczego

 

Turniej łuczniczy zasadniczo jednodniowy - sobota 01.05.2010, jednak przewidujemy możliwość przeniesienia finału turnieju na niedzielę, wszystko będzie zależało od możliwości i chęci uczestników.
Uczestnik turnieju może zostać na Grodzie do poniedziałku, wyżywienie ma zapewnione.

Zgłoszenia grup, czy osób do turnieju wysyłać wyłącznie na adres:
ewawawoczny@poczta.onet.pl
lub ewentualnie na andrzej.kosciuk@wp.pl
z podaniem liczby osób i zaznaczeniem, że do turnieju łuczniczego.
Jest to wymóg organizatorów turnieju rycerskiego w Byczynie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń wprowadzamy limit uczestników przystępujących do turnieju łuczniczego, osoby znane organizatorom osobiście lub polecone nie podlegają tej zasadzie. Łucznicy startujący w Byczynie po raz pierwszy lub nie znani organizatorom poproszeni będą o krótkie przedstawienie swych osiągnięć łuczniczych. 

Zapisy do turnieju od godz. 10.30 - pytać o Borschwitza lub An
Rozpoczęcie turnieju około 12.00.

NAGRODY

I MIEJSCE - 500 ZŁ 
II MIEJSCE - 200 ZŁ
III MIEJSCE - 100 ZŁ

Nagroda pieniężna dla najlepszej łuczniczki turnieju (100 zł)

Dodatkowo nagrody rzeczowe i dyplomy.

Organizatorzy nie biorą udziału w turnieju jako zawodnicy 

Uczestników obowiązuje STRÓJ TRADYCYJNY - zaleca się strój dostosowany do używanego przez uczestnika sprzętu i wyposażenia.

Wymagania co do wyposażenia łuczniczego:
ŁUKI: Dopuszcza się wszelkie łuki tradycyjne oraz łuki historyczne i rekonstrukcje łuków historycznych. Naciągów łuków się nie limituje, chociaż zaleca się naciąg do 25 kg.
Niedozwolone są jakiekolwiek przyrządy celownicze. Dozwolona jest podpórka pod strzałę: drewniana, rogowa, skórzana, z włosia lub inna.
STRZAŁY: Promienie strzał mogą być wyłącznie drewniane, a lotki z materiałów naturalnych: piór, skóry, pergaminu, papieru. Dopuszcza się wyłącznie groty tarczowe. Dopuszczamy nasadki plastikowe (tylko ze względów ochronnych)
Nie zalicza się trafień strzałą, która nie wbiła się w tarczę. Odległości dostosowane są do łuków nawet o niewielkim naciągu, tj 15 kg. W przypadku oddania większej liczby strzałów, aniżeli przewidziana dla danej konkurencji; uczestnikowi odejmuje się stosowną liczbę strzał według największej liczby punktów za dana strzałę. Nie wolno oddawać dodatkowych strzałów, jeśli po podejściu do tarczy okaże się, że uczestnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziane dla danej konkurencji. W przypadku wątpliwości liczbę punktów za dane trafienie zalicza się zawsze na korzyść uczestnika, choćby strzała nawet w najmniejszym stopniu dotykała tarczy z większą liczbą punktów. Obowiązuje zasada życzliwości wobec uczestników turnieju oraz interpretowania postanowień regulaminu wyłącznie na korzyść uczestnika. 
Decydujące zdanie ma sędzia turnieju i od jego decyzji nie ma odwołania.

PRZEBIEG TURNIEJU - KONKURENCJE

Część I - ELIMINACYJNA - strzelanie do tarczy 80 cm - punktacja 1-5
Minimum 5 strzał
Konkurencje:
1. strzelanie na dystansie 20 m - 5 strzał
2. strzelanie z 20 m z przyklęku -jw
3. strzelanie z 20 m z obrotu - jw
4. strzelanie z 20 do tarczy z "odwróconą punktacją", tj pole żółte=1 pkt, itd. -jw
5. strzelanie na dystansie 25 m - 5 strzał

Po części eliminacyjnej zostanie wyłoniona grupa 20 najlepszych łuczników + dodatkowo 4 najlepsze łuczniczki, którzy biorą udział w części II turnieju.

Część II -Tarcza 80 cm, strzelanie do tarcz zwierząt 2D ( punktacja 10-8-5-0), cele niespodzianki. 
Minimum 6 strzał
1. strzelanie na dystansie 30 m (3 strzały) lub 40 m (6 strzał) - wybór dystansu przez łucznika,
2. Tarcze 2D - niedźwiedź, łoś - strzelanie 2x 3 strzały - 25 m,
3. Tarcze 2D - dzik, sarna - strzelanie 2 x 3 strzały - 20 m,
4. tarcze 2D - kaczka, indyk, królik - 15 m - 3 strzały cel do wyboru, z tym, że kaczka i królik punktacja bez zmian, zaś indyk punktowany 5-3-1,
5. konkurencja -saracen - dobór par losowo - po dwie osoby stają naprzeciw saracena - rozpoczynają strzelanie na sygnał - wygrywa ta osoba z pary która pierwsza trafi w swój cel - za trafienie 10 pkt - 3 strzały
6. tarcza niespodzianka - 3 strzały - możliwość uzyskania 20 pkt (5,5,10), ale przewidujemy w tej konkurencji punkty ujemne (-3),
7. opcjonalnie przewidujemy strzelanie z konia (drewnianego) - 3 strzały


Punktacja uzyskana w II części turnieju wyłoni zwycięzców.

Prosimy o dostosowanie się wszystkich uczestników do zasad turnieju. Uczestnicy będą wywoływani w ustalonej kolejności przez organizatorów. Trzykrotne wywołanie uczestnika i jego nieobecność wyklucza go z danej konkurencji.

Pytania odnośnie łuczniczego: akd3@op.pl

Filmiki z majówki
 
Międzynarodowy Turniej Rycerski - majówka 2015

Najnowszy film z pasowania rycerskiego 1 maja 2015 r.
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 58629 odwiedzający (125020 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja