Turniej łuczniczy 2012 - regulamin
regulamin:

1: turniej łuczniczy [dalej jako "turniej"] ma charakter
współzawodnictwa i zabawy w której obowiązuje zasada fair-play i
równości wszystkich startujących.
1.1 turniej podzielony jest na 2 części
A: łuczników rekonstruktorów
B: łuczników semi-rekonstruktorów

2: do turnieju mogą przystąpić wszyscy którzy spełniają
następujące warunki:

A: Strój o charakterze rekonstrukcyjnym datowany na ramy czasowe
turnieju [określone przez organizatorów], z terenów Ero-Azji, dobrze identyfikowalny kulturowo i geograficznie

B:Strój o charakterze zbliżonym do rekonstrukcyjnego osadzony w ramy czasowe turnieju
[określone przez organizatorów], spójny epokowo oraz spójny ze sprzętem, na ile pozwala na to semi-rekonstrukcja

A: Łuk o charakterze historycznym / rekonstrukcyjnym
B: Łuk o charakterze pseudo-rekonstrukcyjnym / historyczno-podobnym

A: 7 strzał o charakterze rekonstrukcyjnym
B: 7 strzał pseudo-rekonstrukcyjnych

[wykorzystane będzie 6, reszta to zapas by uniknąć niespodzianek i powtarzania strzelań]

osprzęt łuczniczy winien być indywidualny, spójny i adekwatny epokowo i geograficznie do stroju

nie dopuszcza się:
A:
łuków laminatów typu bisok, skb, grozery / kaya / sportowych,
bloczkowych etc - czyli łuków nie rekonstrukcyjnych; mających widoczne
uwspółcześnień w postaci pokrycia wszelki mi środkami stylizującymi:
skóra / futro z jeża lub innego zwierzaka etc;

Wszelkich strzał z surowców nierekonstrukcyjnych, w tym strzał które są wykonane z drewna niespójnego rekonstrukcyjnie, np:
cedrowego lub innego pochodzącego z Nowego Świata, aluminium, karbonu czy włókna szklanego. (Dopuszcza się sosnę, świerk brzozę, bambus, jesion, osikę, cedr i inne materiały rekonstrukcyjne z Europy i Azji).

Strzał o opierzeniu sztucznym, z tworzyw sztucznych, z piór indyczych i innych gatunków ptaków z Nowego Świata.

Wszelkich grotów innych niż rekonstrukcyjne, nie będących rekonstrukcją potwierdzonych archeologicznie, oraz/lub całkowicie prawdopodobnych pod względem technologii i poziomu wytwórczości grotów historycznych, funkcjonujących w obszarze Euro-Azji, w ramach czasowych określonych przez organizatora turnieju.

Osad plastikowych i jakichkolwiek innych niż, nie będących rekonstrukcją potwierdzonych archeologicznie, oraz/lub całkowicie prawdopodobnych pod względem technologii i poziomu wytwórczości grotów historycznych, funkcjonujących w obszarze Euro-Azji, w ramach czasowych określonych przez organizatora turnieju.

Cięciw wykonanych z współczesnych tworzyw jak dakron, fast flight itp.

Nie dopuszcza się cięciwy mieszanych: ze składników historycznych i niehistorycznych jak np. : dakron + len, nić dentystyczna + konopie itp..

Lotek indyczych oraz lotek w kształcie: banana, shield i innych fikuśnych niehistorycznych.

Klejenia lotek, cięciw, oklein, oplotów, osad, gryfów oraz łuków klejami syntetycznymi oraz tymi które nie spełniają warunków rekonstrukcji


nie dopuszcza się:
B:

plastikowych osad, strzał niedrewnianych, lotek z tworzyw sztucznych

łuków sportowych, bloczkowych i tych niestylizowanych na historyczne

łuków posiadających jakiekolwiek przyrządy celownicze lub ułatwiające celowanie [koraliki, bączki, celowniki, oznaczenia majdanu cięciwy etc.etc]; w razie gdyby sędzia / prowadzący / współuczestnik zlokalizował niedopuszczalny system / przyrząd służący / wspomagający
celowanie - zawodnik zostanie zdyskwalifikowany

ludzi w stroju nie z ram turniejowych!!! czyli wszelkich: wikingów, słowian, gladiatorów rzymskich, gołoklatowców, ?glanów z owijką?, ?Conanów barbarzyńców, ?Legolasów?, ?Krasnoludów?, ?Elfów?, ?Hipisów?, i wszelkich w stroju współczesnym.

2.1: strzały muszą być rozpoznawalne bezwzględnie przez
właściciela jako własne, w razie konieczności [np. 2 podobne komplety w
celu uniknięcia niepewności i pomyłek] oznaczone przez strzelającego.[jeśli strzała będzie nierozpoznawalna w trakcie liczenia punktów, sędziowie nie biorą jej pod uwagę]

3.1: tury strzelań B:
szybkie eliminacje 01: każdy z uczestników oddaje 6 strzałów do
tarczy z odległości 20m; 6ściu strzelających z najgorszym wynikiem
opuszcza szeregi strzelających;

runda 02: każdy ze strzelających [którzy przeszli poprzednią
rundę] oddaje 6 strzałów z odległości 25m do tarczy punktowanej
1-11pkt; kto nie uzyskał 20 punktów odpada z dalszego strzelania;

runda 03 i każda następna aż do pozostania 16 osób: strzały [6 na
turę] z odległości 25m do tarczy; 2ch zawodników z najgorszym wynikiem
odpada po każdej turze;

runda 1/4 finału: [16 zakwalifikowanych osób] runda ? finału 10
osób; runda finałowa 5 osób

4.1. tury strzelań A:
Gdyby do turnieju zgłosiło się więcej niż 16 osób, eliminacje
będą odbywać się na dystansach 20-25m i każdorazowo po rundzie 2ch
strzelających z najgorszym wynikiem nie przechodzi do rundy następnej,
aż do uzyskania 16 osób = ? finału ; 10 osób w ? finału i 5 osób w
finale.

4.2: w razie równej liczby punktów lub niewielkiej ilości
zainteresowanych ilość strzelań eliminacyjnych może zostać
zwiększona o losowo wybrane konkurencje

5: konkurencje oraz sposób ich punktowania i prawidłowego wykonywania będą omawiane przed rozpoczęciem rundy , nieobecność osób strzelających podczas omawiania
konkurencji oraz ich nieuwaga nie będą brane jako podstawa do roszczenia
sobie prawa ponownego ich omówienia, wytłumaczenia etc.etc.
 
5.1: do turnieju można zgłaszać się osobiście lub przez
wyznaczoną osobę w czasie do 30minut przed rozpoczęciem strzelania
eliminacyjnego

5.2:konkurencje zakładają różne typów tarcz i punktowań w
przedziale: -11 do +11 punktów za strzał
 
5.3: konkurencje odbywać się będą na dystansach: 20m-40m + flanki;
oraz będą zróżnicowane ruchowo, oraz czasowo

5.4:brak osoby w czasie wyznaczonym / przeznaczonym dla niej na
oddanie strzału oznacza uzyskanie minimalnej liczby punktów w danej
konkurencji [od -11 do 0 punktów na każdą turę konkurencji], uzasadniona
nieobecność musi zostać zgłoszona i uargumentowana podczas
zapisów i dopuszczona na zasadzie wyjątku przez prowadzącego turniej

6: zapisy punktów oraz ich wyliczanie / zliczanie odbywa się
komisyjnie przy obecności minimum 2ch osób z których pierwszą jest
prowadzący turniej / sędzia drugą zawodnik strzelający.

6.1:zapis odbywa się po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia do
wiadomości wyniku podanego przez sędziego/prowadzącego turniej, przez zawodnika
i za jego zgodą.

6.2:od zapisu wyniku [przyjętego do wiadomości, co do którego nie
było zgłaszanych na bieżąco wątpliwości przez strzelającego] nie
przysługuje odwołanie.
 
6.3: ktokolwiek, kto w sposób podły/przewrotny, niesprawiedliwy,
rozumny
i wolny, podważałby wynik lub bezstronność sędziego lub honor lub
cześć innych zawodników lub w sposób obraźliwy/złośliwy/przewrotny/pozbawiony ducha fair play wypowiadałby się na temat zawodników, sędziego lub punktacji - zostanie w
sposób natychmiastowy wykluczony z grona strzelających 

punkty wszystkich tur sumują się u poszczególnych strzelających, dając w ten sposób podstawę do określenia ilości strzelajacych w dalszych turach

turniej ma charakter 2 dniowy sobota[od 10:00] - niedziela[od 9:00 rundy finałowe]

Filmiki z majówki
 
Międzynarodowy Turniej Rycerski - majówka 2015

Najnowszy film z pasowania rycerskiego 1 maja 2015 r.
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 58629 odwiedzający (125019 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja